Over Elke

Leestijd: 2 minuten

 

Vier spanningsvelden geven richting aan mijn leven. Door mij uit te dagen en mij een spiegel voor te houden.  Elke dag opnieuw.

  1. Culturele verschillen: Canada – België

Ik ben een dochter van een Vlaamse vader en een Québecse moeder.  Mijn jeugd speelde zich deels in de Kempen af, deels in Montréal, de geboortestad van mijn moeder.  Ik moest al op jonge leeftijd leren schakelen tussen een Vlaamse bedachtzame, stille vader en een Franstalige warmbloedige, spontane moeder. Geen gemakkelijke oefening maar ik ontwikkelde wel een mentale soepelheid die me achteraf nog vaak van pas zou komen.

  1. Anders-zijn: G-wereld – de ‘normale’ wereld

Eén van onze zonen kreeg na 6 moeilijke jaren de diagnose autismespectrumstoornis (ASS). Ik ontdekte een parallelle wereld in de schaduw van de zogenaamde normale wereld: G-werkingen binnen sportclubs en vrijetijdsorganisaties, buddywerking, praatgroepen, het buitengewoon onderwijs … Ik leerde dat de scheidingslijn tussen ‘normaal’ en afwijkend gedrag soms dun is. Mensen met talenten en specifieke gaven dreigen zonder professionele omkadering buiten beeld te blijven.

  1. Ontwikkelingskansen: vrijwilligerswerk – betaald werk

Al 15 jaar doe ik op regelmatige basis vrijwilligerswerk. Momenteel ben ik mentor voor jongeren met een migratieachtergrond via Duo for a Job, en lees ik boeken in voor mensen met een leesbeperking.  Een bewuste tijdsinvestering van 1 dag per week.  Vrijwilligerswerk had lange tijd het imago van een ouderwetse, duffe vrijetijdsbesteding voor mensen die niets beters te doen hebben. Ik stelde daarentegen vast dat een vrijwillig engagement ook voor werknemers een interessante ontwikkelingstraject kan betekenen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

  1. Maatschappelijke impact: non-profit – profit

Door de zorgnoden op het thuisfront, ruilde ik in 2005 mijn commerciële en adviserende taken als hr-dienstverlener in voor een opleiding tot gezinsbegeleider. Via vrijwilligerswerk en tijdelijke contracten verkende ik de wereld van de non-profit.  Het vormingswerk rond thema’s als inburgering, integratie, migratie, diversiteit en inclusie bleef aan me kleven.  Maar ook het idee om ermee aan de slag te gaan met bedrijven.  Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven en organisaties veel van elkaar kunnen leren en samen gemeenschappelijke doelen én maatschappelijke impact kunnen realiseren.

Mijn persoonlijke ervaringen hebben me de noodzaak van een inclusieve samenleving nog meer doen inzien.  Wil je hierover van gedachten wisselen, mail me gerust via elke.horemans@talententelers.be en we plannen een kennismakingsgesprek in.

Mijn QuickScan Diversiteit & Inclusie (weggever)

Call Now Button