Hulp nodig?

Leestijd: 2 minuten

Zit je met concrete vragen rond diversiteit? Ik help je graag, stap voor stap.

Eerste stap: ben je nog op zoek naar wat een geslaagd diversiteitsbeleid oplevert aan een onderneming?

In algemene zin laat die vraag zich makkelijk beantwoorden:

 • een inspirerende werkomgeving,
 • innovatie/creativiteit,
 • betrokken werknemers,
 • nieuwe afzetmarkten,
 • tevreden stakeholders,
 • positie van aantrekkelijke werkgever,
 • efficiëntere bedrijfsvoering,
 • productie- en omzetstijging.

De volgende stappen worden onvermijdelijk concreter. Daarbij blijkt de praktijk vaak weerbarstiger dan gehoopt. Misschien stuit je op praktische vragen, zoals bijvoorbeeld:

– Hoe ga ik om met de toenemende druk van klanten en zakenpartners, de publieke opinie of het eigen hoofdkantoor (bvb. in de VS) om werk te maken van een actief diversiteitsbeleid?
– Hoe zorg ik ervoor dat ook anderstalige werkzoekenden zich kandidaat stellen?
– Hoe overtuig ik mijn managementteam van de noodzaak van een samenhangend diversiteitsbeleid?
– Hoe bouw ik een samenwerking uit met lokale organisaties die in contact staan met kandidaat-werkzoekenden uit kansengroepen?
– Hoe zorg ik ervoor dat netwerkevenementen ook divers talent aantrekken?
– Hoe stel ik een adviesraad ‘diversiteit’ samen?
– Hoe zet ik een leernetwerk op rond het thema ‘diversiteit’?
– Wie helpt me aan goede praktijkvoorbeelden uit mijn sector?

Het thema is breed en de termen buitelen vaak over elkaar. Zelf verhelder ik diversiteit graag aan de hand van beeldspraak.
Stel je een dansfeest voor:

Niveau 1 = Gelijke kansen – Je hebt toegang tot het dansfeest.
Niveau 2 = Diversiteit – Je voelt je welkom op het dansfeest.
Niveau 3 = Inclusie – Je voelt je aangemoedigd om te dansen.
Niveau 4 = Er helemaal bij horen (‘belonging’) – Je danst zoals het je leuk lijkt. Het ging stap voor stap, en nu lijken de vragen over wederzijdse verwachtingen iets uit een ver, krampachtig verleden.

Deze metafoor verheldert een paar concepten. Maar hoe bouw je dan een diversiteitsbeleid op dat zich verder ontwikkelt tot de volgende fases, inclusie en ‘belonging’? Die latere fases ontstaan misschien wel spontaan zodra er sprake is van diversiteit, maar precies die diversiteit zelf ontstaat zelden vanuit het niets (en al zeker niet spontaan onder tijdsdruk).
Op basis van mijn ervaringen is een gestructureerde aanpak onontbeerlijk en zijn dit de basiscomponenten van een geslaagd diversiteitsbeleid:

– beleidsvisie,
– procedures,
– communicatie.

Stap voor stap. Je hebt ondertussen wellicht nog veel meer vragen. Om ze correct in te schatten en op te volgen ga ik als volgt te werk:

 1. We leggen een verkennend gesprek vast. Samen bekijken we waar je met je bedrijf naartoe wil en waar je al obstakels ziet of nog verwacht.
 2. In een tweede afspraak brengen we het diversiteitslandschap van je bedrijf in kaart. Ik spreek met jou af wanneer en met wie deze afspraak kan plaatsvinden zodat jij en je collega’s voldoende tijd hebben om deze mapping-oefening voor te bereiden.
 3. Tijdens de mapping-oefening visualiseren we het diversiteitslandschap en de diversiteitsniveaus van je bedrijf aan de hand van een checklist. We bekijken ook hoe het met de drie basiscomponenten is gesteld (beleidsvisie, procedures en communicatie).
 4. Na de mapping-oefening bespreken we je oorspronkelijke vraag binnen de context van het diversiteitslandschap van je bedrijf en hoe ik je hierbij kan helpen.

Heb je vragen? Stuur me gerust een bericht per mail en ik contacteer je binnen de 2 werkdagen: elke@talententelers.be.